Tham gia San José Climate Smart Challenge là Thử Thách Thông Minh về Khí Hậu San José và sống tốt hơn hôm nay cho ngày mai!

Tham gia thử thách Tại sao tham gia?

Sự Tiến Trình

1226 Các nhà

1,500

các hộ gia đình bởi/vì Tháng 9 2024 mục tiêu tham gia

Sự Tiến Trình

65%

500

Tấn của CO2 vào Tháng 9 2024 mục tiêu giảm

Nhóm Cộng Đồng Hàng Đầu

Rotary San Jose

Đội Đứng Hàng đầu

Rotary San Jose Tree Huggers

Tìm hiểu các hành động

Các hoạt động là những việc đơn giản hàng ngày bạn có thể làm để giảm ảnh hưỡng và cũng giúp bạn tiết kiệm tiền. Bấm vào một danh mục dưới đây để tìm hiểu các hành động.

Nó làm như thế nào

Lập hồ sơ của bạn

Bắt đầu làm rất dễ. Tạo hồ sơ hộ gia đình của bạn và nhập thông tin các hoạt động bạn đang làm để chúng tôi có thể theo dõi sự thành công của bạn!

Hãy hành động bền vững

Browse a list of actions that will help reduce your impact, then add them to your dashboard. We'll help with next steps, costs, and questions.

Cùng nhau làm

Create a team of households so you can collaborate together. Discuss actions with the whole community. And compete with other communities too!

Other currencies
Pricing terms

The price is based on current exchange rates but is only an approximation. Please contact us for a final price